วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การนำ Flash flv swf ขึ้นเว็บ blogspot

เมื่อต้องการจะนำเสนอความรู้หลายรูปแบบผ่าน เวบบล็อค แห่งนี้แล้ว

ซึ่งจำเป็นต้องทำสื่อการสอนด้วย Flash เพื่องานต่อการนำเสนอ ในหลายๆ วิชา
แต่บังเอิญ ดันไ่ม่รู้วิธีทำ ตอนแรกก็นั้งหา มันไม่เ็ห็นมีที่ให้นำไฟล์ ขึ้นเลย เลยมาเป็นประเด็นปัญหาให้ต้องหาวิธี

เมื่อรู้ปัญหาว่าคืออะไร เลยต้องทำการหาวิธีแก้ไปปัญหาก่อน
ซึ่งต้องใน Google ในการค้นหา คำสำคํญในการค้นหา เช่น

วิธีเอา flash ขึ้นเวบ blogspot
blogspot เอา flash
Flash on Blogger
Flash on blogspot
เอา flash ขึ้นเวบ
วิธีเอา flash ขึ้นเวบ
เป็นต้น
ความจริงก่อนหน้า เจอเวบภาษาไทย แต่ดันปิดไปก่อนแล้วหาอีกที่ก็ไม่เจอละ
ได้เวปบอกวิธีน่าสนใจมา
http://bloggertricks.com/2007/12/embed-flashflvswf-files-in-blogger.html
กับ
http://www.naamoon.com/2007/10/flash-on-blogspot.html อันนี้ภาษาไทยด้วย
แต่ต้องลองประยุกต์ดูด้วย แต่ อันภาษาไทย จะใช้ได้ผล

ขั้นตอนวิธี
ก่อนอื่น ให้หาเวปสมัครเพื่อฝาก ไฟล์ .flv, .swf

1.
วิธีที่ 1.1 ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google
โดยเข้าไปที่ บัญชีของฉัน (My Account)


เลือก Sites
(โดยส่วนใหญ่ เมื่อก่อนจะให้ใช้ page แต่ตอนนี้ทาง Google ไม่เปิดให้บริการแก่รายใหม่)
แล้วทำการสมัครเปิดเวบใหม่เมื่อเข้ามาแล้ว ให้ทำการสมัคร (โดยปกติถ้ามีบัญชี Googel อยู่แล้วจะสมัครเรียบร้อย)
จากนั้นให้ทำการ สร้างเว็บไซด์ใหม่ตามรูป


เมื่อกดสร้างแล้ว ให้เราทำการใส่ข้อมูลดังนี้
**** ชื่อsite
คำอธิบาย
เลือกระดับการเพยแพร่ข้อมูล
-ทั่วไป
- เฉพาะกลุ่ม
เลือกรูปแบบเว็บ
**** code เพื่อยืนยันว่า เราสิ่งมีชีวิต
สุดท้ายคือการกด Create siteสิ่งที่ได้มาคือ เว็บไซต์เพื่อฝากไฟล์
โดยกด ที่ Browse แล้วเลือกไฟล์ที่เราตกการจะนำฝากไว้ทีเว็บไซต์เมื่อทำการฝากแล้วจะมีรายชื่อไฟล์ขึ้น
เมื่อเรากดที่ชื่อไฟล์แล้ว
จะไปสู่ URL ที่ทำการรับไว้ โดยให้เราทำการ บันทึก URL เพื่อนำไปใช้ต่อไป


วิธี่ที่1.2
หาเวปฝาก ไฟล์ ที่อื่นๆ เช่นhttp://megaswf.com/


ขั้นที่2.
นำ url ที่ได้รับ ไปใส่ใน code
สรุปการใช้code เป็นดังนี้ครับ


<embed type="application/x-shockwave-flash" src="URL ที่เราฝากไว้" pluginspage=" http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" width="ความกว้างของไฟล์" height="ความสูงของไฟล์"></embed>

Codeที่ผมใช้เป็นอย่างนี้นะครับ


<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://3881216012857882222-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/gkeng3d/Home/shapline.swf?attredirects=0&auth=ANoY7cry6LTqsaR5nXOO4j90jrrLc0fv8br9YWPARcNhMDsURI9bPM-7vAGh4unYzB4jB4fP0hL8EIfWO7BGqGf6Moh6zUs3Loakoz2mjuKeSoljEpi6wGze4SGzlRp8CdHCtV5Uc1FDJY7yVqpfjOiHVL_bDNHUCfmRkOmvT43_Ga7pf0X0apucbu5-rZP-uZHvsyM7-Vh0" pluginspage=" http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" width="440" height="550"></embed>
จะได้เมื่อใส่ url กับ ขนาดแล้ว ก้ เท่าถือเป็นอันเสร็จสิ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น